Konferencja „Unia dla Polski”

Dnia 13 września 2014 r. w Warszawie, dzień po dwudziestej piątej rocznicy powołania przez Sejm rządu Tadeusza Mazowieckiego, odbyła się konferencja „Unia dla Polski” dedykowana pierwszemu niekomunistycznemu prezesowi Rady Ministrów od czasu zakończenia II wojny światowej. W tym spotkaniu uczestniczył poseł Tomasz Lenz, były członek Unii Wolności.

Konferencja dotyczyła m.in. historii i działalności nieistniejących już Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Szczególnymi gośćmi byli działacze partii Prezydent RP Bronisław Komorowski, Jan Wyrowiński, Władysław Frasyniuk i Henryk Wujec.

Podczas konferencji głos zabrał Prezydent RP Bronisław Komorowski, który przekonywał, że „bez wspólnej drogi i wspólnych celów nie da się realizować przyzwoitej polityki, nie da się przyzwoicie żyć”.