Kujawsko-Pomorski Okrągły Stół

„Kujawsko-Pomorski Okrągły Stół”, jak określiły media nadzwyczajne posiedzenie Sejmiku z 14 marca, odbył się we włocławskim magistracie. Wobec ostatnich głosów domagających się wywrócenia obecnego porządku administracyjnego, to spotkanie było bardzo potrzebne. Oprócz radnych Sejmiku na sali zgromadziło się wielu gości, parlamentarzystów, urzędników, przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych. Ważnym punktem było przyjęcie stanowiska Sejmiku z apelem do Ministerstwa Rozwoju (MR) o zmianę klasyfikowania dotacji unijnych. Dotychczas Toruniowi (z racji siedziby Urzędu Marszałkowskiego) przypisywano pieniądze wydawane na inwestycje regionalne! Stąd mogliście spotkać się z absurdalnymi wyliczeniami ile wypada unijnych pieniędzy „na głowę” w Bydgoszczy, a ile w Toruniu. Sejmik apeluje do MR o stworzenie kategorii projektów ogólnowojewódzkich, które ten problem by rozwiązały. Następnie odbyła się debata radnych i zaproszonych gości. Czy problemy zostały rozwiązane? Pewnie nie, choć mam nadzieję, że ich temperatura opadnie. I że kierunkiem dyskusji będzie jedność, a nie rozłam.