Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska w Toruniu

Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa – Błońska odwiedziła Toruń. Najważniejszym punktem wizyty było spotkanie z osobami związanymi z kujawsko-pomorską branżą filmową , które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim. Rozmowy dotyczyły sposobów na kreatywne wspieranie marki kujawsko-pomorskiego. Tematyka wydaje się nietypowa jak na spotkanie z Marszałkiem Sejmu, lecz Małgorzata Kidawa – Błońska wiele lat działała w sejmowej komisji kultury, a zanim została posłanką przez 11 lat była producentem filmowym. Co ciekawe, jest żoną znanego reżysera, Jana Kidawy-Błońskiego, twórcy „Skazanego na bluesa” czy „Różyczki”.

Po projekcji dotychczas zrealizowanych spotów promocyjnych województwa głos zabrał Michał Korolko, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Certyfikacji i Monitoringu Funduszy Unijnych. Opowiadał on o nowatorskiej formule promowania regionu, miast, firm i produktów regionalnych. Widoczna stała się potrzeba stworzenia mechanizmu reklamy powyższych marek wykorzystując w tym celu środki unijne. Województwo kujawsko-pomorskie celowo nie posiada funduszu filmowego jako takiego. Zespół dyrektora Korolki opracował nową formułę wsparcia. Projekt opiewa na kwotę 3 milionów złotych. W otwartym przetargu wyłoniono koordynatora działań i operatora pieniędzy – Fundację Tumult, której prezesem jest Marek Żydowicz, znany m.in. jako twórca festiwalu Camerimage. Działania zaowocowały np. promocją Torunia w serialu „Lekarze”, dokumentem „Ziggy Dust” czy lokowaniem produktów regionalnych firm w krajowych produkcjach filmowych.

Po dyrektorze Korolce głos zabrał operator projektu, wspomniany Marek Żydowicz. Przedstawił on informacje dotyczące sposobu wyszukiwania zainteresowanych firm oraz miast i łączenia ich z odpowiednimi projektami filmowymi. Marszałek Kidawa-Błońska przyznała, że projekt jest unikatowy w skali kraju. Zwróciła uwagę, że inwestycje w kulturę, w film, nie są krótkoterminowe. Marka nie jest promowana tylko w momencie emisji odcinka serialu, ona zostaje w nim na zawsze. Następnie odbyła się dyskusja nt. finansowania kultury przez państwo i roli państwowych podmiotów na rynku filmowym.

Po wszystkim poszliśmy na lody do jednej z toruńskich kawiarni, gdzie pani marszałek udzieliła wywiadu toruńskim dziennikom.

IMG_7801www