O bezpieczeństwie powodziowym w gm. Aleksandrów Kujawski

7 maja 2015 r. Poseł Tomasz Lenz uczestniczył w spotkaniu, które odbyło się w miejscowości Wołuszewo (gm. Aleksandrów Kujawski). Tematem spotkania było szeroko pojęte bezpieczeństwo powodziowe, a w szczególności omówienie możliwości wykupu lub zamiany gruntów znajdujących się w międzywalu rzeki Wisły i na terenach nadwiślanych, lub wskazanie innych doraźnych rozwiązań.