PO wygrała w Kujawsko-Pomorskim!

Dnia 16 listopada 2014 r. odbyły się wybory samorządowe na radnych wszystkich szczebli, wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Zgodnie z przewidywaniami Przewodniczącego Regionu posła Tomasza Lenza Kujawsko-Pomorska Platforma Obywatelska wygrała wybory w województwie oraz uzyskała 14 mandatów do Sejmiku Wojewódzkiego.

Z poszczególnych okręgów mandat radnego Sejmiku sprawować będą: z okręgu pierwszego Dorota Jakuta i Zbigniew Pawłowicz, z okręgu drugiego Jarosław Katulski i Paweł Knapik, z okręgu trzeciego Anna Janosz i Marek Nowak, z okręgu czwartego Katarzyna Lubańska, Piotr Całbecki, Jacek Gajewski, Leszek Pluciński, Waldemar Przybyszewski, z okręgu piątego Elżbieta Piniewska, a z okręgu szóstego Sławomir Kopyść i Jacek Kuźniewicz.

Ponadto w pierwszej i drugiej turze wyłoniono wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w województwie. Te mandaty z ramienia PO sprawować będą m.in. Rafał Bruski w Bydgoszczy, Robert Malinowski w Grudziądzu czy Marek Wojtkowski we Włocławku.

Kolejnym krokiem jest wybór Marszałka, Wicemarszałka i członka Zarządu Województwa podczas pierwszego posiedzenia Sejmiku. Według Przewodniczącego Tomasza Lenza naturalnym kandydatem na stanowisko Marszałka jest Piotr Całbecki ze względu na silny mandat jaki otrzymał od mieszkańców województwa (43 tys. głosów). Oznajmił również, że jeśli pojawią się inni kandydaci Rada Regionu rozważy te kandydatury i po przeprowadzeniu tajnego głosowania zarekomenduje jedną osobę na stanowisko Marszałka. Pogratulował również wszystkim wybranym radnym, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast.