#PolskaObywatelska 2.0!

Co PO PiSie? Polska europejska. Polska wolnych i szanująch się ludzi. Polska nowoczesna i dająca szansę na rozwój wszystkim, którym się chce! Polska bez represji i podejrzliwości. Ufająca swoim obywatelom. Polska rozwoju gospodarczego i godziwych miejsc pracy. Po prostu #PolskaObywatelska!