Regionalna Konwencja PO w Toruniu

Dnia 26 października 2014 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu odbyła się Regionalna Konwencja Wyborcza Platformy Obywatelskiej, którą poprowadził Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Platformy Tomasz Lenz. Na posiedzenie przybyli Wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński, Marszałek Województwa Piotr Całbecki, prezydenci miast – Robert Malinowski, Ryszard Brejza i Michał Zaleski, parlamentarzyści, radni, członkowie oraz sympatycy PO z województwa.

Po prezentacji kandydatów PO do Sejmiku Województwa w poszczególnych okręgach, Marszałek Piotr Całbecki dokonał podsumowania mijającej kadencji i przedstawił program na lata 2014-2020. Zaprezentowany został również regionalny spot wyborczy. Na zakończenie poseł Tomasz Lenz zmotywował wszystkich kandydatów do wzmożonej pracy w ostatnich tygodniach kampanii samorządowej i zaprosił wszystkich gości na poczęstunek.