Spotkanie z uczniami „Konopy”

W ramach wizyty w II Liceum Ogólnokształcącym Poseł Tomasz Lenz miał okazję porozmawiać z młodzieżą o obecnej sytuacji międzynarodowej – w szczególności na temat kryzysu na Ukrainie. Na zakończenie Poseł […]