Konferencja „Unia dla Polski”

Dnia 13 września 2014 r. w Warszawie, dzień po dwudziestej piątej rocznicy powołania przez Sejm rządu Tadeusza Mazowieckiego, odbyła się konferencja „Unia dla Polski” dedykowana pierwszemu niekomunistycznemu prezesowi Rady Ministrów […]