Weekend dożynkowy 23-24.08.2014

W dniach 23-24 sierpnia 2014 r. poseł Tomasz Lenz uczestniczył w uroczystościach dożynkowych i festynach organizowanych w Robakowie, Gołubiu-Dobrzyniu i Radominie. Podczas trwającej zabawy poseł miał zaszczyt wręczyć nagrodę dla jednego ze zwycięzców loterii fantowej.

W niedzielę poseł Lenz został także uhonorowany przez Wójta Piotra Wolskiego oraz mieszkańców Gminy Radomin Najwyższym Tytułem Honorowym „Zasłużony dla Gminy Radomin”, za co wszystkim serdecznie podziękował.