Zgromadzenie Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej

W sobotę 30 maja Poseł Tomasz Lenz uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej, która odbyła się w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. W ramach swojego przemówienia lider PO w województwie poruszył ­temat zmian w postępowaniu sądowym w sprawach karnych. Już niedługo polskie postępowanie karne przejdzie w model kontradyktoryjny, co znaczy, że instytucja sądu stanie się bezstronna, a cały ciężar dowodowy spadnie na oskarżyciela i oskarżonego, których  pozycja względem siebie zostanie zrównana. Zmiany wejdą w życie 1 lipca br.